Hae yritystietoa Yritystele.fi:n koko sisällöstä tai tarkenna hakuasi valikon hakualueilla.

haku

Markkinointirekisteri


1. Rekisterin nimi

Potentiaaliasiakkaiden markkinointirekisteri

2. Rekisterin tarkoitus

Tietoja käsitellään asiakasviestintään, muuhun asiakassuhteen hoitamiseen ja hallintaan. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän sähköpostimarkkinointiin, palvelun myyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin.

3. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri koostuu joka päivä koneellisesti päivittyvistä yritysten kaupparekisteritiedoista, joiden osana saadaan tietoa kaupparekisterin mukaisista ns. yrityshenkilöistä.

 • nimi
 • postiosoite
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumerot
 • arvo tai ammatti
 • yrityshenkilön kaupparekisterin mukainen rooli yrityksessä
 • yrityshenkilön täydellinen nimi
 • yrityshenkilön sähköpostiosoite

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Yrityshenkilöiden osalta tietolähteinä ovat julkiset rekisterit, kuten kaupparekisteri, yhdistysrekisteri ja muut vastaavat yhteisörekisterit.

5. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Yritystele.fi:n asiakkaat voivat katsoa yritystietoja omalta tietokonepäätteeltään linjayhteydellä tai saada niitä erillisenä tulosteena. Osana yritystietoja esitetään ns. yrityshenkilöistä kohdassa 5 mainitut tiedot.

Euroopan unionin ulkopuolella toimivat sopimusasiakkaat voivat katsoa yritystietoja omalta tietokonepäätteeltään linjayhteydellä. Osana yritystietoja esitetään ns. yrityshenkilöistä kohdassa 5 mainitut tiedot, mutta
ei kuitenkaan heitä koskevia mahdollisia henkilökohtaisia julkisia maksuhäiriötietoja.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukitussa tilassa. Tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta nimetyt henkilöt.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty asiakasrekisteriin tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja (HetiL 26 § 1 momentti). Tätä lainmukaista oikeutta käyttäessään henkilön on todistettava henkilöllisyytensä (HetiL 28 § 1 momentti). Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinylläpitäjälle.

Yritystele.fi:n asiakasrekisterin yrityshenkilötiedot perustuvat kaupparekisteritietoihin. Kaupparekisteri mainitsee omalla kotisivullaan (www.prh.fi).Kaupparekisteri luettelee tietojen luovutuksen kohteet kaupparekisteriotteen liitteenä, joka postitetaan kullekin rekisteröidylle yritykselle.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä rekisterinylläpitäjälle.

Rekisterinpitäjä
 • Nimi: Dun & Bradstreet Finland Oy
 • Y-tunnus: 20148387

Rekisteriasioista vastaava henkilö
 • Nimi: Niko Myller

Yhteystiedot
 • Postiosoite: Kumpulantie 3, 00520 Helsinki
 • Puhelin: 09 7511 9100
 • Sähköposti: asiakaspalvelu(at)dnb.com